Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Łochów prowadzona jest w leśnictwach i nadleśnictwie.

 

NADLEŚNICTWO ŁOCHÓW INFORMUJE, ŻE W DNIACH

OD 30 września DO 7 października 2019R.

W NADLEŚNICTWIE NIE BĘDZIE DOKONYWANA SPRZEDAŻ I WYWÓZ DREWNA W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ ROCZNĄ. 

 

SPRZEDAŻ DREWNA

Sprzedaż drewna w poszczególnych leśnictwach prowadzona jest przez miejscowego leśniczego i podleśniczego na  podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów.

Dni i godziny, w których można zakupić drewno w kancelariach leśniczych:

Sadowne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Zieleniec –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wielgie –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Szumin – wtorek od godz. 8.00 do godz. 11 00

Kamionna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Urle – poniedziałek od godz.  8.00 do godz. 11.00

Jagodne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Miednik – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Stoczek  – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wrotnów – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Węgrów – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Ruchna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Sprzedaż detaliczna drewna w pozostałe dni robocze odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z  leśniczym lub podleśniczym.

Telefony do leśniczych, a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa : w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

Sprzedaż  detaliczna drewna  w siedzibie nadleśnictwa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do13.00 w pokoju nr 8.

Pytania w sprawie zakupu drewna prosimy kierować pod numer telefonu 25 675 19 31.

Obowiązujący cennik detaliczny na drewno znajdą Państwo poniżej.

Numery kont do wpłat:

PKO BP    83 1020 4476 0000 8902 0017 3740

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW UBOCZNYCH

  • sadzonki drzew leśnych (szkółka Miedzanka)

Sadzonki sprzedawane są w na Szkółce Leśnej „Miedzanka" położonej w Ludwinowie. Oferujemy materiał szkółkarski typowo leśnych gatunków drzew i krzewów. Sprzedawane sadzonki pochodzą z nasion pozyskanych z bazy nasiennej zarejestrowanej w Biurze Nasiennictwa Leśnego zgodnie z ustawą o Leśnym Materiale Rozmnożeniowym. Sadzonki produkowane są metodą polową. Sprzedawane są z tzw. gołym korzeniem czyli bez doniczki i bryłki ziemi.  Aby zapewnić możliwie najlepsze warunki przyjęcia sie sprzedaż odbywa się w okresach kiedy są one w spoczynku czyli wczesną wiosną lub późną jesienią.

Każdego roku przed sprzedażą ustalany jest cennik na sadzonki, z którego można się dowiedzieć jakie sadzonki będą dostępne w danym roku. W cenniku podane są ceny za 1 tys. szt. sadzonek, jednak minimalna ilość sprzedaży to 10 sztuk sadzonek jednego gatunku.

O dokładnym terminie sprzedaży sadzonek oraz ich dostępności można dowiedzieć się bezpośrednio u Leśniczego-Szkółkarza pod numerem tel. 602 394 433 lub w biurze nadleśnictwa tel. 25 675 11 24 wew. *331 – Łukasz Łopiński.

  • choinki i stroisz

Stroisz i choinki w Nadleśnictwie Łochów pozyskiwane są przy okazji wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach leśnych lub starszych drzewostanach. Sprzedaż zarówno stroiszu jak i choinek  odbywa się, gdy istnieje możliwość ich pozyskania.

Informacji o dostępności choinek udzielają: Leśniczy Hubert Kowalewski – tel. 600 212 392 lub biuro nadleśnictwa – tel. 25 675 11 24 wew. *331 - Łukasz Łopiński.

  • tusze zwierząt – dla osób, które je pozyskały
  • trofea łowieckie – dla osób, które je pozyskały

Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Łochów prowadzona jest w leśnictwach i nadleśnictwie.

 

NADLEŚNICTWO ŁOCHÓW INFORMUJE, ŻE W DNIACH

OD 30 września DO 7 października 2019R.

W NADLEŚNICTWIE NIE BĘDZIE DOKONYWANA SPRZEDAŻ I WYWÓZ DREWNA W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ ROCZNĄ. 

 

SPRZEDAŻ DREWNA

Sprzedaż drewna w poszczególnych leśnictwach prowadzona jest przez miejscowego leśniczego i podleśniczego na  podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów.

Dni i godziny, w których można zakupić drewno w kancelariach leśniczych:

Sadowne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Zieleniec –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wielgie –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Szumin – wtorek od godz. 8.00 do godz. 11 00

Kamionna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Urle – poniedziałek od godz.  8.00 do godz. 11.00

Jagodne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Miednik – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Stoczek  – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wrotnów – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Węgrów – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Ruchna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Sprzedaż detaliczna drewna w pozostałe dni robocze odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z  leśniczym lub podleśniczym.

Telefony do leśniczych, a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa : w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

Sprzedaż  detaliczna drewna  w siedzibie nadleśnictwa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do13.00 w pokoju nr 8.

Pytania w sprawie zakupu drewna prosimy kierować pod numer telefonu 25 675 19 31.

Obowiązujący cennik detaliczny na drewno znajdą Państwo poniżej.

Numery kont do wpłat:

PKO BP    83 1020 4476 0000 8902 0017 3740

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW UBOCZNYCH

  • sadzonki drzew leśnych (szkółka Miedzanka)

Sadzonki sprzedawane są w na Szkółce Leśnej „Miedzanka" położonej w Ludwinowie. Oferujemy materiał szkółkarski typowo leśnych gatunków drzew i krzewów. Sprzedawane sadzonki pochodzą z nasion pozyskanych z bazy nasiennej zarejestrowanej w Biurze Nasiennictwa Leśnego zgodnie z ustawą o Leśnym Materiale Rozmnożeniowym. Sadzonki produkowane są metodą polową. Sprzedawane są z tzw. gołym korzeniem czyli bez doniczki i bryłki ziemi.  Aby zapewnić możliwie najlepsze warunki przyjęcia sie sprzedaż odbywa się w okresach kiedy są one w spoczynku czyli wczesną wiosną lub późną jesienią.

Każdego roku przed sprzedażą ustalany jest cennik na sadzonki, z którego można się dowiedzieć jakie sadzonki będą dostępne w danym roku. W cenniku podane są ceny za 1 tys. szt. sadzonek, jednak minimalna ilość sprzedaży to 10 sztuk sadzonek jednego gatunku.

O dokładnym terminie sprzedaży sadzonek oraz ich dostępności można dowiedzieć się bezpośrednio u Leśniczego-Szkółkarza pod numerem tel. 602 394 433 lub w biurze nadleśnictwa tel. 25 675 11 24 wew. *331 – Łukasz Łopiński.

  • choinki i stroisz

Stroisz i choinki w Nadleśnictwie Łochów pozyskiwane są przy okazji wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach leśnych lub starszych drzewostanach. Sprzedaż zarówno stroiszu jak i choinek  odbywa się, gdy istnieje możliwość ich pozyskania.

Informacji o dostępności choinek udzielają: Leśniczy Hubert Kowalewski – tel. 600 212 392 lub biuro nadleśnictwa – tel. 25 675 11 24 wew. *331 - Łukasz Łopiński.

  • tusze zwierząt – dla osób, które je pozyskały
  • trofea łowieckie – dla osób, które je pozyskały