Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łochów prowadzony jest na podstawie porozumienia  o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów ze Starostą Wołomińskim.

W ramach porozumienia Nadleśnictwo:
- określa decyzjami zadania właścicieli lasów,
- cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych,
- kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
- kontroluje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
- uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
- pełni funkcję doradczą.

 

Charakterystyka lasów nadzorowanych:

Powierzchnia lasów powierzonych do nadzoru wynosi 4799 ha w powiecie  wołomińskim. Wszystkie lasy powierzone do nadzoru posiadają Uproszczone plany urządzania lasu lub  Inwentaryzacje stanu.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa blisko 56% powierzchni leśnej stanowią lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

 

 

Pracownicy terenowi nadleśnictwa odpowiedzialni za nadzór nad lasami niepaństwowymi dyżurują w urzędach gmin zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram dyżurów leśniczych w urzędach gmin lub w kancelariach

 Lp. 

 Gmina 

 Leśniczy 

 Dzień tygodnia 

 Godziny 

1

Jadów

Kazimierz Lewandowski

Środa

8:00-10:00

2

Strachówka

Tomasz Cierpka

Wtorek

8:00-10:00