Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łochów prowadzony jest na podstawie porozumień  o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów ze Starostami Węgrowskim i Wołomińskim.

W ramach porozumienia Nadleśnictwo:
- określa decyzjami zadania właścicieli lasów,
- cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych,
- kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
- kontroluje wykonanie zapisów uproszczonych planów urządzenia lasów,
- uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
- pełni funkcję doradczą.

Więcej na ten temat

Charakterystyka lasów nadzorowanych:

Powierzchnia lasów powierzonych do nadzoru wynosi 4799 ha w powiecie  wołomińskim oraz 16291ha w powiecie węgrowskim. Wszystkie lasy powierzone do nadzoru posiadają Uproszczone plany urządzania lasu lub  Inwentaryzacje stan.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa blisko 56% powierzchni leśnej stanowią lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

 

 

Pracownicy terenowi nadleśnictwa odpowiedzialni za nadzór nad lasami niepaństwowymi dyżurują w urzędach gmin zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram dyżurów leśniczych w urzędach gmin lub w kancelariach

 Lp. 

 Gmina 

 Leśniczy 

 Dzień tygodnia 

 Godziny 

1

Jadów

Kazimierz Lewandowski

Środa

8:00-10:00

2

Strachówka

Tomasz Cierpka

Wtorek

8:00-10:00

3

Łochów

Włodzimierz Tymiński

Środa

8:00-10:00
(kancelaria L-ctwa Kamionna)

4

Stoczek

Kamil Strąk

Poniedziałek

8:00-9:00

5

Stoczek

Andrzej Rostek

Poniedziałek

9:00-10:00

6

Sadowne

Wojciech Zakrzewski

Wtorek

8:00-9:00

7

Sadowne

Krzysztof Polański

Wtorek

8:00-9:00

8

Miedzna

Ryszard Stańczyk

Środa

8:00-10:00

9

Liw

Marcin Chawałkiewicz

Wtorek

8:00-10:00

10

Korytnica

Bogdan Wyszyński

Środa

8:00-10:00

11

Węgrów

Krzysztof Dzundza

Czwartek

8:00-10:00
(kancelaria L- ctwa Węgrów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resources-to-get