Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łochów oraz na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomościach gruntowych

 

 

   W dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w Łochowie w siedzibie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28, 07-130 Łochów, na podstawie artykułu 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532), został przeprowadzony publiczny, nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomościach gruntowych pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Łochów.

Poniżej w załączniku podajemy pełne wyniki przetargu.