Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa
 w zarządzie Nadleśnictwa Łochów
 
 
W dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w Łochowie w siedzibie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28, 07-130 Łochów, w sali konferencyjnej - pok. nr 21, na podstawie artykułu 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532), został przeprowadzony drugi, publiczny, nieograniczony przetarg (ustny) na zbycie n/w nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Łochów, których nie zakupiono w pierwszym przetargu z dnia 19.08.2015r.

 

Poniżej w załączniku podajemy pełne wyniki II przetargu.