Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty dla liderów edukacji

Warsztaty odbędą się w ramach projektu pn.: Program edukacyjny na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Dorzecza Bugu i Liwca, realizowanego przez Gminę Łochów, Nadleśnictwo Łochów, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Hasło przewodnie warsztatów: „Jak uczyć o lesie?"

Prowadzącą warsztaty będzie Grażyna Głuch - edukatorka prowadząca na co dzień zajęcia w Izbie Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa;

Plan warsztatów:

Warsztaty odbędą się dnia 12.12.2015 r. (sobota) w siedzibie Nadleśnictwa Łochów

godz.      8.00 - spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28 w Łochowie,

               8:15-10:00 –   Blok I - Kulturotwórcza rola lasu - prace plastyczne,

              10:00-12:00 – Blok II - Metody i pomoce edukacyjne stosowane przy nauczaniu rozpoznawania gatunków drzew i kwiatów

              12:00-14:00 – Blok III - Zwierzęta - koło teatralne i zabawy ruchowe,

              14:00-16:00 – Blok IV -Gleba, woda i drewno - eksperymenty i badanie ich właściwości

              16:00 Zakończenie warsztatów

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

   Aby wziąć udział w warsztatach należy dostarczyć do Nadleśnictwa Łochów wypełnione i podpisane zgłoszenie na załączonym formularzu. Ilość miejsc, ze względów organizacyjnych jest ograniczona, tak więc o udziale w warsztatach decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zakwalifikowani na warsztaty zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o odpowiednie ubranie się, adekwatnie do zajęć ważne by było wygodnie i można było się ubrudzić.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Gębicka

Nadleśnictwo Łochów pok. nr 6,

e-mail:  marta.gebicka@warszawa.lasy.gov.pl,

Tel. 25 675 11 24 wew. *332

Materiały do pobrania