Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko Lasów Państwowych ws. kontroli NIK


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 24 sierpnia informację o wynikach kontroli gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe w latach 2011-2013. Izba oceniła sytuację finansowo-majątkową LP w badanym okresie jako dobrą i stabilną. Mimo pozytywnej ogólnej oceny, w informacji NIK znalazły się stwierdzenia i wnioski, z którymi LP trudno się zgodzić i które wymagają komentarza, zwłaszcza wobec wielu błędnych informacji pojawiających się w przekazie mediów.

 

Pełna odpowiedź Lasów Państwowych pod linkiem: http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/nik