Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY GRUNTÓW LEŚNYCH

Nadleśnictwo Łochów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

Łochów, dnia 3 listopada 2015 r.

Znak spr.: ZG.2281.7.2015

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Łochów

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

I.          Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie artykułu 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 

II.         Przedmiot sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,23 ha, stanowiąca działkę nr 1208 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,11 ha, LsVI – 0,12 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 50 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 12 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 30 m, do drogi asfaltowej około 1 km. W okolicy nieruchomości występują urządzenia infrastruktury technicznej w postaci wodociągu i sieci energetycznej.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1208 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1208 znajduje się w strefie terenu osadnictwa wiejskiego. Sposób zagospodarowania nieruchomości: leśny. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 13 700,00 zł netto. Wadium: 1 370,00 zł.

 

2. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,26 ha, stanowiąca działkę nr 1214 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,21 ha, LsVI – 0,05 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 40-60 lat oraz drzewostanem o składzie gatunkowym: sosna, brzoza w wieku 40 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 12 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 100 m, do drogi asfaltowej około 1 km.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1214 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1214 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 5 100,00 zł netto. Wadium: 510,00 zł.

 

3. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,24 ha, stanowiąca działkę nr 1216 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,17 ha, LsVI – 0,07 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 50 lat Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 9 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 30 m, do drogi asfaltowej około 1 km. W okolicy nieruchomości występują urządzenia infrastruktury technicznej w postaci wodociągu i sieci energetycznej.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1216 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1216 znajduje się w strefie terenów leśnych oraz na obszarze około 0,04 ha w strefie osadnictwa wiejskiego. Sposób zagospodarowania nieruchomości: leśny. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 7 300,00 zł netto. Wadium: 730,00 zł.

 

4. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,34 ha, stanowiąca działkę nr 1399 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,34 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 55 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 19 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 500 m, do drogi asfaltowej około 1 km.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1399 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1399 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 9 200,00 zł netto. Wadium: 920,00 zł.

 

5. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,26 ha, stanowiąca działkę nr 1404 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,26 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem o składzie gatunkowym: sosna, brzoza w wieku 61 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 22 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 600 m, do drogi asfaltowej około 1 km.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1404 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1404 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 5600,00 zł netto. Wadium: 560,00 zł.

 

6. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,16 ha, stanowiąca działkę nr 1420 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,10 ha, LsVI – 0,06 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem o składzie gatunkowym: sosna, brzoza w wieku 30-40 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 10 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 500 m, do drogi asfaltowej około 1 km.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1420 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1420 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 2 600,00 zł netto. Wadium: 260,00 zł.

 

7. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,9287 ha, stanowiąca działkę nr 1658 położoną w obrębie ew. Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00050174/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G506 i stanowi grunt leśny (LsIV – 0,2200 ha, LsV – 0,2700 ha, LsVI – 0, 4387 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 55-75 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 26 m, położona w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 4 km od miejscowości gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 500 m, do drogi asfaltowej około 1 km.

Dla obszaru miejscowości Stare Lipki w rejonie działki nr 1658 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 1658 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 23 800,00 zł netto. Wadium: 2 380,00 zł.

 

8. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5148 ha, stanowiącej działkę nr 826 położoną w obrębie ew. Krypy, gmina Liw, powiat węgrowski, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00061075/4. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G393 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,5148 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa leśna, pokryta drzewostanem sosnowym w wieku 50 lat. Działka ma kształt prostokąta o szerokości około 57 m, w kompleksie lasów prywatnych, w odległości około 3 km od miejscowości gminnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej. Najbliższe zabudowania w odległości około 300 m.

Dla obszaru miejscowości Krypy w rejonie działki nr 826 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liw, zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/54/2011 Rady Gminy Liw z dnia 29.08.2011 r., działka nr 826 znajduje się w strefie terenów lasów. Sposób zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 11 600,00 zł netto. Wadium: 1 160,00 zł.

 

III.        Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Łochów, ul. Wyszkowska 28; 07-130 Łochów, pok. nr 5 oraz pod nr tel. (25) 675 20 78.

 

IV.       Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Łochów ul. Wyszkowska 28; 07-130 Łochów, w sali konferencyjnej, pok. nr 21, w dniu 10 grudnia 2015 roku, o godzinie 10.00. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości, a w sytuacji reprezentowania interesów osób trzecich – stosowne pełnomocnictwo.

 

V .Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego wadium do dnia 10.12.2015 do godz.: 9.00. Oferent winien wnieść wadium, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości, w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2015 roku do godziny 9.00 w kasie Nadleśnictwa Łochów lub przelewem na konto PKO BP Węgrów Nr 83102044760000890200173740, z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr: …(wpisać właściwy nr nieruchomości z ogłoszenia)…". Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne jeżeli do dnia 10.12.2015 roku do godziny 9.00 znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego. Wadium w formie gwarancji bankowej należy w oryginale złożyć w kasie Nadleśnictwa Łochów.

 

VI .Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w  formie aktu notarialnego.

 

VII. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

IX. Inne zastrzeżenia.

- Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

- Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargu i pozyskania niezbędnych materiałów geodezyjnych, na podstawie wystawionej przez Nadleśnictwo Łochów faktury.

- Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości lub udziału Skarbu Państwa w nieruchomościach doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

- Sprzedający nie ma wiedzy nt. obciążeń i zobowiązań na udziale nie podlegającym sprzedaży.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

       mgr inż. Bogusław Piątek