Lista aktualności Lista aktualności

ogłoszenie - konsultacje społeczne obszary hcvf

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – konsultacje społeczne

  Nadleśnictwo Łochów informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

„9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”.– Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”,został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji. Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest: - z ramienia Nadleśnictwa Łochów - Marta Gębicka tel. (25) 675 11 24 *681, e-mail: marta.gebicka@warszawa.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: lochow@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 20maja 2019 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl. Odpowiedź na ewentualnie zgłoszone uwagi będzie przekazywana przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie.

Materiały do pobrania:

Wykaz obszarów HCVF

Mapa obszarów HCVF

Formularz uwag