Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łochów

 

Łochów, dnia: 11.12.2019 r.

 

Znak. spr.: ZG.2281.2.4.2019

 

 

W dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Łochowie w siedzibie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28, 07-130 Łochów, w sali konferencyjnej - pok. nr 21, na podstawie artykułu 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532), został przeprowadzony publiczny, nieograniczony przetarg (ustny) na zbycie n/w nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Łochów.

 

I.        Nieruchomości podlegające sprzedaży:

 

1. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 55 położoną w obrębie ew. Połazie Świętochowskie, gmina Korytnica, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00055529/7. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.264 i stanowi użytki rolne zabudowane i  grunt leśny (B-LsVI– 0,01 ha, LsVI – 0,05 ha). Cena wywoławcza wynosi 1 400,00 zł netto.

 

2. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1336 ha, stanowiąca działkę nr 534/4 położoną w obrębie ew. Jasiorówka, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056324/7. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.377 i stanowi grunt leśny (LsVI – 0,1336 ha). Cena wywoławcza wynosi 2 300,00 zł netto.

 

3. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,14 ha, stanowiąca działkę nr 231/2 położoną w obrębie ew. Kaliska, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00063668/2. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.545 i stanowi grunt leśny  (LsVI – 0,14 ha). Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł netto.

 

4. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 43 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056000/0. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.3 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,06 ha). Cena wywoławcza wynosi 1 500,00 zł netto.

 

5. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,05 ha, stanowiąca działkę nr 172 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056000/0. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.3 i stanowi grunt leśny oraz nieużytki (LsVI – 0,02 ha, N – 0,03 ha). Cena wywoławcza wynosi 4 900,00 zł netto.

 

6. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2434 ha, stanowiąca działkę nr 608 położoną w obrębie ew. Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00061453/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.139 i stanowi grunt leśny (LsVI – 0,2434 ha). Cena wywoławcza wynosi 33 500,00 zł netto.

 

7. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,03 ha, stanowiąca działkę nr 80 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,03 ha). Cena wywoławcza wynosi 600,00 zł netto.

 

8. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 173 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,10 ha). Cena wywoławcza wynosi 1 800,00 zł netto.

 

9. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, stanowiąca działkę nr 181 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,11 ha). Cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł netto.

 

10. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,17 ha, stanowiąca działkę nr 228 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,17 ha). Cena wywoławcza wynosi 3 100,00 zł netto.

 

11. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,16 ha, stanowiąca działkę nr 278 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,16 ha). Cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł netto.

 

12. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 279 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,10 ha). Cena wywoławcza wynosi 1 900,00 zł netto.

 

13. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,27 ha, stanowiąca działkę nr 280 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,27 ha). Cena wywoławcza wynosi 4 900,00 zł netto.

 

14. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,21 ha, stanowiąca działkę nr 304 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,21 ha). Cena wywoławcza wynosi 4 200,00 zł netto.

 

15. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,12 ha, stanowiąca działkę nr 305 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,12 ha). Cena wywoławcza wynosi 2 500,00 zł netto.

 

16. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,13 ha, stanowiąca działkę nr 306 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,13 ha). Cena wywoławcza wynosi 2 700,00 zł netto.

 

  

II.       Wyniki przetargu:

 

Pozycja 1 - nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 55 położoną w obrębie ew. Połazie Świętochowskie, gmina Korytnica, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 1 400,00 zł netto

§  cena nabycia          - 1 500,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Agata Pląsek

 

 

Pozycja 2 - nieruchomość gruntowa o pow. 0,1336 ha, stanowiąca działkę nr 534/4 położoną w obrębie ew. Jasiorówka, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 2 300,00 zł netto

§  cena nabycia          - 2 400,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Krzysztof Wyszyński

 

 

Pozycja 3 - nieruchomość gruntowa o pow. 0,14 ha, stanowiąca działkę nr 231/2 położoną w obrębie ew. Kaliska, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 4

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 4 000,00 zł netto

§  cena nabycia          - 30 500,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Marcin Władysław Jankowski

 

 

Pozycja 4 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 43 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 1 500,00 zł netto

§  cena nabycia          - 1 600,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Andrzej Julian Goll

 

 

Pozycja 5 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,05 ha, stanowiąca działkę nr 172 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 4 900,00 zł netto

§  cena nabycia          - 5 000,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Sławomir Chrupek

 

 

Pozycja 6– nieruchomość gruntowa o pow. 0,2434 ha, stanowiąca działkę nr 608 położoną w obrębie ew. Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

Działka pozostała niewylicytowane. Brak osób chętnych na nabycie ww. nieruchomości.

 

 

Pozycja 7 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,03 ha, stanowiąca działkę nr 80 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 600,00 zł netto

§  cena nabycia          - 700,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Mirosław Szczepan Wikieł

 

 

Pozycja 8 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 173 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 1 800,00 zł netto

§  cena nabycia          - 1 900,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Mirosław Szczepan Wikieł

 

 

Pozycja 9 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, stanowiąca działkę nr 181 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 2 100,00 zł netto

§  cena nabycia          - 2 200,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Mirosław Szczepan Wikieł

 

 

Pozycja 10 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,17 ha, stanowiąca działkę nr 228 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 3 100,00 zł netto

§  cena nabycia          - 3 200,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 11 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,16 ha, stanowiąca działkę nr 278 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 3 000,00 zł netto

§  cena nabycia          - 3 100,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 12 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 279 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 1 900,00 zł netto

§  cena nabycia          - 2 000,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 13 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,27 ha, stanowiąca działkę nr 280 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 4 900,00 zł netto

§  cena nabycia          - 5 000,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 14 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,21 ha, stanowiąca działkę nr 304 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 4 200,00 zł netto

§  cena nabycia          - 4 300,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 15 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,12 ha, stanowiąca działkę nr 305 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 2 500,00 zł netto

§  cena nabycia          - 2 600,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

Pozycja 16 – nieruchomość gruntowa o pow. 0,13 ha, stanowiąca działkę nr 306 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie:

 

1.   Liczba uczestników przetargu:

 

§  Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu: 1

§  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

2.   Cena wywoławcza i nabycia nieruchomości:

 

§  cena wywoławcza  - 2 700,00 zł netto

§  cena nabycia          - 2 800,00 zł netto

 

3.   Imię, nazwisko,( nazwa) i adres nabywcy nieruchomości:

 

Łukasz Kamil Bartnik

 

 

*Jeżeli nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

mgr inż. Jerzy Derlicki